top of page

Integratieve Psychotherapie hanteert niet één therapiemodel. Dat wat een cliënt nodig heeft wordt geboden. De therapeut kan hierbij van zeer verschillende therapievormen gebruikmaken, waardoor hij ‘breed’ en afgestemd op de cliënt kan werken, denken en verklaren. In de therapie kan bij het zoeken naar antwoorden gewerkt worden aan denken, voelen, gedrag, het gebied van het lichaam, het bewuste en het onbewuste en de spirituele dimensie.

Hoe ik werk is dus afgestemd op wat jij wilt, wat bij jou past en op jouw specifieke vragen of wensen. Ik gebruik daarbij onderdelen van o.a. cliëntgerichte psychotherapie, psychoanalyse, Jungiaanse therapie, gestalttherapie, gedragstherapie, hypnotherapie en ontspanning.


Cruciaal bij de therapie is een actieve inzet van de cliënt. Deze inzet verwacht ik van jou. Het is niet alleen belangrijk dat je naar een oplossing streeft, essentieel is dat je je committeert aan verandering. Met een passieve of halfslachtige houding kom je niet ver.


In mijn werk ben ik geïnspireerd door de feniks, de mythologische vogel die in staat is steeds opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Of we ons daar wel of niet bewust van zijn, we beschikken allemaal over deze feniks-kracht, zelfs in de moeilijkste perioden van ons leven. De therapie kan je helpen deze kracht terug te vinden, om het leven weer op te pakken, problemen op te lossen, de weg naar de toekomst vrij te maken en weer voluit te gaan leven.

bottom of page