top of page

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) als volwaardig lid (A-registratie).

Ik beschik over Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP) en ben lid van Nederlands Verbond van ECP-houders - kwaliteitsregister psychotherapie (NV-ECP).


Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (VIT) geregeld. In navolging van deze wet ben ik voor de geschillencommissie aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.


Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg - TCZ).


De praktijk is met de naam Praktijk voor Psychotherapie Dimitri Roudenko geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ.


Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk voor Psychotherapie Dimitri Roudenko geregistreerd met het KvK nummer: 34328385

bottom of page